Menu Baso Jenggot

NOMENUHARGA
1Mie Ayam Baso BiasaRp13.000
2Mie AyamRp8.000
3Sop Daging SapiRp12.000
4Mie Ayam CekerRp10.000
5Mie Ayam Baso CekerRp15.000
6Mie Ayam Baso TelorRp16.000
7Mie Ayam Baso SuperRp23.000
8Baso TelorRp12.000

Kembali